Bộ tài liệu
Đánh thức tiềm năng não bộ

Đánh thức tiềm năng não bộ (ĐTTNNB) là phương pháp tiếp cận được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phát triển với mục tiêu hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ 0-3 tuổi thông qua việc khuyến khích người chăm sóc trẻ, cán bộ y tế cơ sở, giáo viên mầm non thực hành các kỹ năng chăm sóc đáp ứng và hỗ trợ phát triển cho trẻ. Sự kết hợp này sẽ tạo cơ hội cho trẻ được khám phá môi trường xung quanh, thực hành các kỹ năng mới qua việc vui chơi, khám phá, trải nghiệm các tình huống và giao tiếp với những người chăm sóc trẻ.

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp  <br>  đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động y tế

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp
đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động y tế

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép các phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ của trẻ em vào trong các hoạt động ngành y tế” hỗ trợ cán bộ y tế cách thức kết hợp phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động của các chương trình/ dự án y tế có liên quan một cách có hệ thống nhằm nhân rộng hoạt động ĐTTNNB, tăng số người được hưởng lợi và nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiệu quả trong điều kiện chi phí bỏ ra là thấp nhất.

Bộ tài liệu chứa đựng các thông tin giới thiệu về dự án, lợi ích của phương pháp ĐTTNNB, khái niệm và sự cần thiết của việc lồng ghép phương pháp ĐTTNNB, đánh giá lựa chọn các chương trình y tế thường quy phù hợp, vai trò của cán bộ y tế và hướng dẫn các bước thực hiện lồng ghép phương pháp ĐTTNNB vào hoạt động thường quy của ngành y tế.

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp <br> Đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động giáo dục

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép phương pháp
Đánh thức tiềm năng não bộ vào hoạt động giáo dục

Tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ tuổi vào hoạt động giáo dục” là một phương pháp tiếp cận chung về giáo dục được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Đây là một tài liệu tham khảo dành cho giáo viên mầm non, gồm 52 thẻ hoạt động, chia làm 07 nhóm hoạt động, tương ứng với những hoạt động giáo dục và sinh hoạt của trẻ mầm non, đặc biệt là nhóm học sinh trong các lớp nhà trẻ. Các hoạt động này được xây dựng dựa trên mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. 

Xem chi tiết