Cuốn 1: Tài liệu tập huấn phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ 0-3 tuổi

Cuốn 1: Tài liệu tập huấn phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ 0-3 tuổi

Cuốn 1: Tài liệu tập huấn phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ 0-3 tuổi

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (17.36mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Báo cáo viên với mục đích tổ chức tập huấn cho người điều hành câu lạc bộ tại địa phương. Tài liệu này bao gồm: tổng quan kiến thức về phương pháp Đánh thức tiếm năng não bộ, Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp trò chơi và các kiến thức, kĩ năng về CSĐƯ và hỗ trợ phát triển; các tài liệu tham khảo khác.

Tài liệu hướng dẫn dành cho Báo cáo viên với mục đích tổ chức tập huấn cho người điều hành câu lạc bộ tại địa phương. Tài liệu này bao gồm: tổng quan kiến thức về phương pháp Đánh thức tiếm năng não bộ, Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp trò chơi và các kiến thức, kĩ năng về CSĐƯ và hỗ trợ phát triển; các tài liệu tham khảo khác.