Cuốn 2: Tài liệu hướng dẫn tổ chức 12 buổi sinh hoạt câu lạc bộ đánh thức tiềm năng não bộ

Cuốn 2: Tài liệu hướng dẫn tổ chức 12 buổi sinh hoạt câu lạc bộ đánh thức tiềm năng não bộ

Cuốn 2: Tài liệu hướng dẫn tổ chức 12 buổi sinh hoạt câu lạc bộ đánh thức tiềm năng não bộ

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (15.69mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục đích tổ chức các buổi sinh hoạt CLB người chăm sóc trẻ (NCST). Tài liệu này bao gồm: Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển, Danh sách các bài hát và các tài liệu tham khảo khác.

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục đích tổ chức các buổi sinh hoạt CLB người chăm sóc trẻ (NCST). Tài liệu này bao gồm: Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển, Danh sách các bài hát và các tài liệu tham khảo khác.