Cuốn 3: Sổ theo dõi sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Cuốn 3: Sổ theo dõi sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Cuốn 3: Sổ theo dõi sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (16.54mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý thông tin và kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB. Tài liệu này bao gồm: Kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB, danh sách thành viên tham gia và bảng điểm danh. 

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý thông tin và kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB. Tài liệu này bao gồm: Kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB, danh sách thành viên tham gia và bảng điểm danh.