Bộ tài liệu
Đánh thức tiềm năng não bộ

Đánh thức tiềm năng não bộ (ĐTTNNB) là phương pháp tiếp cận được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phát triển với mục tiêu hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ 0-3 tuổi thông qua việc khuyến khích người chăm sóc trẻ, cán bộ y tế cơ sở, giáo viên mầm non thực hành các kỹ năng chăm sóc đáp ứng và hỗ trợ phát triển cho trẻ. Sự kết hợp này sẽ tạo cơ hội cho trẻ được khám phá môi trường xung quanh, thực hành các kỹ năng mới qua việc vui chơi, khám phá, trải nghiệm các tình huống và giao tiếp với những người chăm sóc trẻ.

CHĂM SÓC ĐÁP ỨNG

là cách người chăm sóc trẻ hiểu, phản hồi một cách nhất quán và phù hợp với các tín hiệu, nhu cầu của trẻ. Qua đó, người chăm sóc trẻ và trẻ có được mối quan hệ xã hội gần gũi, chặt chẽ, góp phần phát triển tình cảm và xây dựng lòng tin, tôn trọng trong giao tiếp, bước đầu hình thành nhân cách cho trẻ.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

là hoạt động khuyến khích, thúc đẩy quá trình học hỏi của trẻ nhỏ thông qua khám phá, trải nghiệm với môi trường xung quanh và tương tác với người chăm sóc trẻ. Chất lượng và tần suất tương tác giữa trẻ và người chăm sóc sẽ quyết định số liên kết của các nơ-ron thần kinh, từ đó kích thích sự phát triển não bộ của trẻ, hình thành ngôn ngữ giao tiếp, xây dựng các kỹ năng nền tảng ban đầu cho trẻ, phát triển nhận thức, tình cảm, kỹ năng xã hội.

 

Cuốn 1: Tài liệu tập huấn phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ 0-3 tuổi

Cuốn 1: Tài liệu tập huấn phương pháp đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ 0-3 tuổi

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (17.36mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Báo cáo viên với mục đích tổ chức tập huấn cho người điều hành câu lạc bộ tại địa phương. Tài liệu này bao gồm: tổng quan kiến thức về phương pháp Đánh thức tiếm năng não bộ, Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp trò chơi và các kiến thức, kĩ năng về CSĐƯ và hỗ trợ phát triển; các tài liệu tham khảo khác.

Xem và tải về
Lướt xuống để xem

Tài liệu hướng dẫn dành cho Báo cáo viên với mục đích tổ chức tập huấn cho người điều hành câu lạc bộ tại địa phương. Tài liệu này bao gồm: tổng quan kiến thức về phương pháp Đánh thức tiếm năng não bộ, Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp trò chơi và các kiến thức, kĩ năng về CSĐƯ và hỗ trợ phát triển; các tài liệu tham khảo khác.

Xem và tải về
Lướt xuống để xem
Cuốn 2: Tài liệu hướng dẫn tổ chức 12 buổi sinh hoạt câu lạc bộ đánh thức tiềm năng não bộ

Cuốn 2: Tài liệu hướng dẫn tổ chức 12 buổi sinh hoạt câu lạc bộ đánh thức tiềm năng não bộ

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (15.69mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục đích tổ chức các buổi sinh hoạt CLB người chăm sóc trẻ (NCST). Tài liệu này bao gồm: Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển, Danh sách các bài hát và các tài liệu tham khảo khác.

Xem và tải về
Lướt xuống để xem

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục đích tổ chức các buổi sinh hoạt CLB người chăm sóc trẻ (NCST). Tài liệu này bao gồm: Hướng dẫn thực hiện 12 buổi sinh hoạt CLB, Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển, Danh sách các bài hát và các tài liệu tham khảo khác.

Xem và tải về
Lướt xuống để xem
Cuốn 3: Sổ theo dõi sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Cuốn 3: Sổ theo dõi sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (16.54mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý thông tin và kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB. Tài liệu này bao gồm: Kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB, danh sách thành viên tham gia và bảng điểm danh. 

Xem và tải về
Lướt xuống để xem

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý thông tin và kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB. Tài liệu này bao gồm: Kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB, danh sách thành viên tham gia và bảng điểm danh. 

Xem và tải về
Lướt xuống để xem
Cuốn 4: Sổ ghi chép thăm hộ gia đình

Cuốn 4: Sổ ghi chép thăm hộ gia đình

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (15.48mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý và ghi ghép thông tin ghi nhận trong quá trình thăm hộ. Tài liệu này bao gồm: Sổ theo dõi quá trình thăm hộ, hướng dẫn quy trình thăm hộ và các kiến thức, kỹ năng cần thiết, bộ thẻ các mốc phát triển trẻ thơ.

Xem và tải về
Lướt xuống để xem

Tài liệu hướng dẫn dành cho Người điều hành CLB với mục tiêu quản lý và ghi ghép thông tin ghi nhận trong quá trình thăm hộ. Tài liệu này bao gồm: Sổ theo dõi quá trình thăm hộ, hướng dẫn quy trình thăm hộ và các kiến thức, kỹ năng cần thiết, bộ thẻ các mốc phát triển trẻ thơ.

Xem và tải về
Lướt xuống để xem
Cuốn 5: Sổ ghi chép dành cho hộ gia đình

Cuốn 5: Sổ ghi chép dành cho hộ gia đình

Năm xuất bản: 2022
Tiếng Việt
Tài liệu: PDF (36.38mb)
Nhà Xuất Bản Thanh Niên

Tài liệu dành cho hộ gia đình với mục tiêu nhắc cho NCST về các hoạt động đã được học tại các buổi sinh hoạt. Tài liệu này bao gồm: Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển được hướng dẫn qua các buổi, các mốc phát triển trẻ thơ, thông tin về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng. 

Xem và tải về
Lướt xuống để xem

Tài liệu dành cho hộ gia đình với mục tiêu nhắc cho NCST về các hoạt động đã được học tại các buổi sinh hoạt. Tài liệu này bao gồm: Bảng tổng hợp Bí quyết CSĐƯ và các trò chơi hỗ trợ phát triển được hướng dẫn qua các buổi, các mốc phát triển trẻ thơ, thông tin về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng. 

Xem và tải về
Lướt xuống để xem