Thư viện ảnh

Trong thư viện này, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập hình ảnh và video cùng hướng dẫn đầy đủ của 40 thẻ hoạt động ĐTTNNB. Bên cạnh đó, các video mô phỏng hoạt động lồng ghép phương pháp ĐTTNNB vào các hoạt động giáo dục và y tế́ tại địa bàn Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có một góc nhìn sinh động về việc áp dụng linh hoạt phương pháp ĐTTNNB tại các bối cảnh khác nhau.